Ne vždy vám stejná práce zajistí stejnou odměnu

V rámci hledání práce je plat významným faktorem, který při výběru hraje roli. Rozhodně ho nepodceňujte, snadno se vám totiž může stát, že budete mít jiný plat než ostatní pracující na stejné pozici, a to dokonce třeba i v rámci stejné firmy. V ideálním případě by to samozřejmě bylo tak, že zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům za stejnou práci stejnou mzdu. Někdy se však může stát, že věci nejsou tak ideální, jak by měly být.

TIP: Pokud nejste se svou současnou prací spokojení, proč ji nezměnit? Největší nabídku pracovních míst nabízí hitprace.cz.

Ošetření dle zákoníku práce

Výše mzdy se poskytuje podle složitosti a namáhavosti práce, odpovědnosti, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Proto by mělo docházet k vyplacení stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. Výjimkou ze zákona upravující tuto skutečnost je, pokud by se jednalo o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Tedy kdyby šlo o individuální sjednání odměny přesahující výši mzdy jinak poskytovanou za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. V takovém případě by však s ohledem na rovnost zaměstnanců měli i ostatní zaměstnanci získat nárok na dané zvýšení odměny. Individuální zvýšení mzdy u jednoho konkrétního zaměstnance je odůvodnitelné pouze tehdy, pokud má daný zaměstnanec v porovnání s ostatními určitou konkurenční výhodu nebo je odlišné zacházení s ním nutné pro výkon jeho práce.

Jde o více než jen popis práce ve smlouvě

Důvodů, proč mají zaměstnanci na stejných pozicích různý plat, může být více. Takovým důvodem, který se hned na první pohled nabízí, je například rozdílné vzdělání a míra zkušeností a praxe v oboru. Dále může jít například o míru spolehlivosti, kvalitu dosahované práce nebo její šíře. Přestože je tedy práce dvou zaměstnanců v pracovní smlouvě o druhu práce uvedena stejně, nemusí to nutně znamenat, že tito dva zaměstnanci odvádí totožnou nebo rovnocennou práci. V případě, že i přes stejnou pracovní smlouvu jeden ze zaměstnanců přináší svému zaměstnavateli vyšší přínos, může se zaměstnavatel rozhodnout mu platit více než ostatním.

Kam dál?

Leave a Comment