Revize elektro: Důkladná kontrola nejen elektroinstalací

Ať už provozujete elektrospotřebiče, elektroinstalaci či jiná zařízení, revize elektro byste neměli podceňovat. Právě tyto kontroly vám totiž dodají jistotu, že daná zařízení fungují správně a není tak ohroženo zdraví pracovníků.

Výchozí revize

Prvním typem revize elektro u elektroinstalací je ta výchozí. Výchozí revize elektroinstalace by měla být provedena při zavedení nové elektroinstalace, například při kolaudaci. Jedná se o nezbytnost, právě předložení této výchozí elektrorevize a přihlášky k odběrnému místu vám umožní připojení elektroměru. Jedná se o běžný proces, běžně je prováděna výchozí revize hromosvodů a dalších zařízení.

Periodická revize

Periodická revize se týká většiny zařízení. Zajišťuje totiž správný chod zavedených rozvodů a slouží tak jako prevence úrazů elektrickým proudem. Zahrnuje tak revize elektroinstalace a elektrorozvodů i revize elektrospotřebičů. Termín pro provedení revize se liší dle typu zařízení či elektrorozvodů. Nejčastěji je revize prováděna jednou za pět let, v závislosti na prostředí se však tato doba může zkrátit i na jeden rok.

Mimořádná revize

Posledním typem je mimořádná revize elektrozařízení. K té dochází v případě, že byly provedeny úpravy či opravy na elektroinstalaci. Vyžadována bývá při kolaudaci či kontrole jiného správcovského institutu. Během této revize je zjišťován celkový stav opravené elektroinstalace, tedy i bezpečnost jejího provozu. Pravidelné kontroly vám mohou ušetřit mnoho případných starostí a zranění, které hrozí při práci s neprověřenými spotřebiči a instalacemi.

Ať už potřebujete revizi elektrospotřebičů, rozvodů či instalací, všechny služby jsou nabízeny jednou společností. Nemusíte tak složitě řešit, kdy je třeba jaká revize, odborníci se o to postarají za vás.

Kam dál?

Leave a Comment