Životní pojištění, vyplatí se?

Platit dnes cokoli navíc se nikomu moc nechce. Většina lidí si myslí, že jakékoli pojištění je zbytečné, protože ho většina lidí nikdy nevyužije. Životní pojištění vám sjednávají pojišťovny. Někdy osobně na pobočce, někdy je sjednáno přes zprostředkovatele. Pokud ho nemáte, zkuste to alespoň zvážit, za chvilku času nic nedáte. Dozvíte se něco nového a třeba vás to zaujme. Pojištění chrání vás i vaši rodinu před finančními problémy, které mohou vzniknout v následku smrti, trvalé invaliditě apod.

Jaké jsou druhy životního pojištění

Dětské pojištění – vždy ho sjednávají rodiče pro své děti. Končí v době plnoletosti, pak je nezbytné ho upravit, pokud ho chcete mít i do budoucna. Děti jsou převážně pojištěné proti úrazu a jeho následným trvalým následkům. Pokud provozují nějakou nebezpečnou aktivitu, je možné, že jsou ještě připojištěny – například v případě požárního sportu jsou děti ještě pojištěny hasičskou pojišťovnou.

Kapitálové životní pojištění – kapitálové životní pojištění je pro případ smrti nebo dožití. Toto pojištění je spíše dlouhodobé, jeho doba trvání se většinou sjednává na 10 let. Z platby se odečtou náklady na poplatky a náklady, které pokryjí pojistnou ochranu. Ze zbytku částky je rezerva pojištění. Pokud pojištěná osoba zemře, bude tato částka vyplacena obmyšlené osobě. V případě dožití pak bude pojistnému částka vyplacena včetně výnosu.

Investiční životní pojištění – pojištění je děleno na dvě části. Jedním je pojistné, které slouží převážně jako pojistná ochrana. Druhé je investiční, které je také nazýváno rezervotvorné. Oproti kapitálovému životnímu pojištění nemá investiční životní pojištění garantovaný výnos. Rizikové životní pojištění – toto pojištění slouží spíše pro vaši rodinu. Zajistí ji v případě vašeho úmrtí nebo zneschopnění vykonávat vaši pracovní pozici.

Co většina lidí chce, aby pojištění zahrnovalo

Všechny pojišťovny vám vlastně nabídnou to stejné, ovšem každá za jiných podmínek. Co ale bude v konečné smlouvě záleží na vás. Smlouva je vždy sjednána podle potřeb a přání klienta. Ať už si do smlouvy vyberete cokoli, částka se bude odvíjet od toho, kolik jste ochotni měsíčně platit. Čím je pojistka dražší, tím bývá pojistné plnění větší. Je ovšem důležité identifikovat, jaké plnění je pro vás vhodné, jelikož pak můžete platit za něco, co reálně nikdy nebudete potřebovat. Abyste zvolili vhodný výběr, je dobré využít služeb poradce na pojištění, který vám pomůže bezplatně zorientovat se na trhu a vybrat vhodné řešení na míru. 

  1. Pro drtivou většinu bývá důležitá hlavně část, která je věnována náhradě mzdy v případě pracovní neschopnosti. Pokud onemocníte na delší dobu, ocitnete se na neschopence. Nikdy vám ale nebude vyplacena celá výplata, na kterou jste naučený. Pojistka vám může pomoci. Stačí na pojišťovně doložit kopii dočasné pracovní neschopnosti a pojišťovna vám bude za každý den vyplácet částku, která je smlouvou sjednána.
  2. Úraz – Stane-li se vám úraz – například uklouznete v zimě na schodech a zlomíte si nohu, můžete taktéž využít uzavřené pojistky.
  3. Sport – Sportovní aktivity hodně souvisí se sportovní činností. Pokud máte koníček, kterému se věnujete závodně, je určitě dobré mít pojistku sjednanou.
  4. Trvalá invalidita nebo trvalé následky – v případě, že se vám stane třeba dopravní nehoda a váš úraz bude trvalý.
  5. Úmrtí

Kam dál?

Leave a Comment