Demoliční odpad nepatří do popelnice. Jak s ním správně zacházet a nakládat?

Demolice starých domů probírají velmi často. Zejména pokud na daném pozemku má někdo jiný chuť stavět novou nemovitost. Jelikož se musí srovnat původní stavba se zemí, bourací práce jsou nedílnou součástí celého procesu (a bohužel o ně se výsledná stavba prodražuje). K demolici se vyžaduje demoliční výměr a pokud ho máte k dispozici, můžete se pustit do práce. Jen tedy pozor na další krok – vzniklá stavební suť nepatří do popelnice. Kam tedy s ní?

Co je to stavební odpad?

Nabízí se otázka, co to vlastně stavební materiál je. Mluvíme o všem, co vzniklo demolicí nebo případně před stavbou nemovitosti. Jak již bylo zmíněno, nepatří to do popelnice, ale musí se se vzniklým odpadem naložit trochu svědomitěji.

Součástí tohoto odpadu bývají velmi často stavební prvky ze dřeva, také konstrukční prvky včetně trámů nebo krovů, ale také funkční prvky, jako jsou dveřní zárubně nebo okna. To všechno je nutné vytřídit, protože mluvíme o výborném zdroji druhotných surovin.

Recyklace stavebních odpadů je nový obor

V ideálním případě by se měla stavební suť dovézt do sběrného dvora s tím, že se následně veškerý stavení odpad zrecykluje a vytřídí. Obecně recyklace stavebních odpadů je nový obor, který je aktuálně v podobě rotačních drtičů a také třídičů. V posledních letech se i tento obor inovuje a využívají se například mobilní linky, které se nasazují přímo v objektu demolice stavby, aby recyklace stavebního odpadu probíhala přímo na místě, šetřilo se celkově životní prostředí a nezatěžovaly se zmiňované sběrné dvory.

Kmenovými produkty zmiňovaného recyklování jsou recykláty, které se poté mohou používat při stavbě. Pokud jsou však neupravené čili nejsou v podobě recyklátu, nelze je na povrchu terénu využívat.

Kam dál?

Leave a Comment