Finanční trhy

Finanční trhy fungují na základě nabídek a poptávek po investování a spoření. Systémy institucí a nástrojů zajišťují pohyb peněz a kapitálu ve formě akcií, mezi různými ekonomickými subjekty. Dělí se na trhy peněžní, kapitálové a devizové. Patří sem i trhy pojištění, rizikového kapitálu, trhy finančních derivátů a instrumentů a trhy komoditní. Mezi věřitele a dlužníky, kteří tvoří finanční trhy patří domácnosti, firmy a především stát. Účastníkem trhů jsou banky, pojišťovny, penzijní fondy, investiční fondy, záložny a kampeličky, ale i leasingové společností a makléři.

Finanční trhy v ČR

Finanční trhy v ČR spravuje Česká národní banka. ČNB je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných ČNB a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku a je oprávněna provozovat systém vypořádání obchodů s těmito cennými papíry.  Finanční trhy jsou neoddělitelnou součástí tržního systému, umožňují přelévání volných finančních zdrojů. Finanční trhy se rovněž rozdělují na primární a sekundární.


V ČR je v porovnání s dalšími státy jen malé % obyvatel, kteří se rozhodnou vstoupit na finanční trhy a investovat. Během roku 2015 spíše investovali do nemovitostí. Poptávka po nákupu investičních nemovitostí roste i v letošním roce díky nízkým úrokovým sazbám hypoték i nízkým cenám nemovitostí. Řada rodin se tak rozhodne koupit minimálně ještě jeden byt za účelem jeho pronajímání. Pokud se rozhodnou investovat, nejvíce využívají smíšené fondy, které jsou vhodné především pro začínající investory. Rovněž pokračuje příliv investic do dluhopisů.

České finanční trhy jsou velmi odolné proti možným nepříznivým šokům. Největší rizika představuje zrychlený růst úvěrů.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Krásné-bydlení.cz

SEOlaboratoř.cz

eKompetence.cz

Kam dál?

Leave a Comment